Silvia Galatová

Dojčenie - Krásy a výzvy s ním spojené
*****
Sme generácia žien, ktorá je nositeľkou tzv. “renesancie dojčenia”. Počas nedávnych
50 rokov vládlo ako norma starostlivosti o bábätká v západnej civilizácii kŕmenie z fľaše
umelým mliekom. Vďaka poznatkom modernej vedy dnes väčšina spoločnosti čoraz viac
chápe význam dojčenia pre zdravie detí a začína naopak podporovať dojčenie ako normu.
Ale vzorce rodičovstva spojené s kŕmením z fľaše, ktoré sú stále hlboko zažité v našej
spoločnosti, sa len ťažko dajú aplikovať na dojčenie. Preto väčšina žien zažíva počas
obdobia dojčenia množstvo náročných situácií od bolestí prsníkov, cez obavy o
dostatok mliečka, neistotu v porozumení potrieb dieťatka či vyčerpanie z nekonečného
úsilia o to, aby ich dojčené dieťatko spinkalo, papalo a správalo sa tak, ako to poznáme
u detí kŕmených fľašou. Obdobie dojčenia však spolu s týmito výzvami prináša do života
ženy aj veľa krásy, hĺbky a intenzity vzťahu matka – dieťa
.


O tom, ako toto obdobie prežiť tak, aby sme potenciál, ktorý v sebe ukrýva, dokázali pre
seba plnohodnotne využiť, bude naše večerné rozprávanie o krásach a výzvach dojčenia
so Silviou Galatovou.


Mgr. Silvia Galatová je poradkyňa pri dojčení, dula, prekladateľka a tlmočníčka.
Vyštudovala odbor Japonský jazyk a medzikultúrna komunikácia na FF UK v Bratislave.
Po ukončení vysokej školy absolvovala 3-ročný študíjno-pracovno-cestovateľský pobyt
v Austrálii. Po návrate na Slovensko pracovala v oblasti marketingu, na poslednom poste
ako šéfka marketingového oddelenia medzinárodnej business-intelligence spoločnosti.


Po narodení druhej dcéry sa Silvia v januári 2012 stala certifikovanou poradkyňou pri
dojčení a v marci 2012 absolvovala  v Londýne výcvik pre duly pod vedením svetoznámeho
pôrodníka Dr. Michela Odenta a duly Liliany Lammers. V súčasnosti pôsobí ako poradkyňa
pri dojčení, dula – sprievodkyňa žien v tehotenstve a pri pôrode, vedie tehotenské stretnutia
pod názvom Cesty k spokojnému pôrodu, prípravy na dojčenie pre tehotné, ženské kruhy
a podporné skupiny pre dojčiace matky.

O čom bude Silviin webinár?
- Dojčenie je prirodzené. Malo by to teda ísť samo. Tak prečo má dnes toľko žien negatívne
skúsenosti s dojčením, alebo sa im napriek tomu, že veľmi chcú, nedarí svoje bábätko dojčiť ?
- Prečo v súvislosti s úspešnosťou dojčenia hovoríme o správnom a nesprávnom prisatí?
Ako môže byť prisatie nesprávne? Kde sa také vzalo? A prečo na tom záleží?
- Dojčenie nie je len spôsob kŕmenia bábätka. Je to spôsob materstva, rodičovstva. Aké výzvy
toto prináša do života ženy v súvislosti s jej interakciou s okolím a vonkajšími autoritami? 
- Dojčenie podporuje v žene dôveru k jej telu, k ženskej vnútornej múdrosti, prirodzenú
materinskú inteligenciu a inštinkty. Povzbudzuje ju byť citlivou voči skutočným potrebám
dieťaťa a dôverovať jeho schopnostiam. Ako vplýva tento typ skúseností na sebavedomie
žien, na ich deti a na celú spoločnosť? 

A ešte o mnohom ďalšom.