Miranda Gray

Miranda Gray
Cyklická žena:
každý deň cyklu
je príležitosťou
*****

Symbolom ženy je luna (mesiac). Rovnako, ako jej 28-dňový cyklus obehu okolo Zeme,
sa opakuje každý mesiac aj ten náš – menštruačný – cyklus. Mnoho žien považuje svoj
cyklus za príťaž, menštruuje v bolestiach, trápi sa predmenštruačným syndrómom. Miranda
Gray, spisovateľka, liečiteľka a podnikateľka, to kedysi vnímala rovnako. Dnes vie, že cyklus
je ženskou silou. Je cestou, na ktorej sa prejavujú vždy iné silné stránky a vlastnosti. Je presvedčená
o tom, že ak žena objaví zákonitosti svojho cyklu, prinesie jej to do života nesmiernu energiu,
radosť a pohodu.


Miranda Gray pôsobí v Anglicku ako kreatívna riaditeľka štúdia web dizajnu. Jej vášňou je okrem
toho už 20 rokov ženský cyklus. Autorka kníh Red Moon, The Optimized Woman a Spiritual Messages
for Women vedie ženské skupiny a prednáša po celom svete. Je iniciátorkou “Požehnania ženského lona”. 

O čom bude Mirandin webinár?
Cyklická žena:
- pochopenie menštruačného cyklu – ako žiť v pohode vďaka cyklu
- ako žiť a pracovať vďaka cyklu efektívnejšie v súlade s vlastným telom
- požehnanie ženského lona – návrat k posvätnej ženskosti, jej energii a podstate

Viac informácií o Mirande a jej práci nájdete na http://www.mirandagray.co.uk/,
http://www.optimizedwoman.com/ a http://www.wombblessing.com/.

Mirandin webinár je určený:
- všetkým ženám,
- tým, ktoré sa trápia pre svoj cyklus a nerozumejú mu,
- mužom, ktorý sa snažia pochopiť svoju partnerku a jej cyklickosť