Júlia Lorencovič

Inšpiratívny životný príbeh Júlie Lorencovič,
ženy, ktorá sa nezľakla zodpovednosti
*****
Júlia Lorencovič je moja priateľka a fascinujúca žena. Ako mladé dievča odišla zbierať
životné skúsenosti na veľkú výletnú loď. Ušlo sa jej miesto čašníčky. Ona však mala o sebe
ambicióznejšie predstavy. Postupne sa stala manažérkou reštaurácie, no stále cítila, že ju
niečo väčšie ešte len čaká. A tak začala plniť svoj sen postaviť sa raz na kapitánsky mostík.

Júlia vyštudovala Námornú vysokú školu a prepracovala sa v drsnom mužskom svete až na
post prvej navigačnej dôstojníčky. Útla žena zo Slovenska tak zodpovedala za obrovskú
zaoceánásku loď, jej optimálny smer a bezpečnosť stoviek pasažierov
.

Po 12 rokov aktívnej praxe sa Julka rozhodla spomaliť. Zakotvila na Slovensku a začala
podnikať v oblasti výletného cestovného ruchu, v ktorej má málokto také skúsenosti ako
ona. Vie, čo je to stanoviť si svoj cieľ a krôčik po krôčiku si ho plniť. Všetko však
s rešpektom k sebe samej, svojej životnej energii a potrebám.

Vydajte sa s nami na fascinujúcu “plavbu” s Júliou Lorencovič!

O čom bude živý rozhovor?
- o snoch, ktoré sa plnia
- o tom, ako sa presadiť aj tam, kde by si iní netrúfli
- o vôli a sile prestať, keď vás za dverami čaká niečo nové
- o cestách ženy, ktorá sa nebojí prevziať zodpovednosť za iných aj za seba,
to všetko s veľkou pokorou a úctou k životu.

Viac informácií o Júlii nájdete na http://www.jlnavigator.com/.