Jennifer Hough

Osobná prosperita:
ako žiť slobodne a
podľa seba

*****

Ako napredovať vo všetkých oblastiach svojho života s ľahkosťou a v súlade so svojim
vnútorným cítením? Ako nájsť svoju osobnú prosperitu, nezávislú od diania vo svete?
Odpovede pre nás hľadá Jennifer Hough, intuitívna rečníčka, vizionárka a autorka
niekoľkých bestsellerov. Jej životným poslaním je pomáhať ľuďom užívať si zázrak
života, prebúdzať v nich vrodené schopnosti a žiť radostne. Jennifer miluje život
a stretnutie s ňou je vždy inšpiratívne.

O čom bude Jennifer hovoriť?
Osobná prosperita:
- 3 spôsoby, ako dosiahnuť svoje osobné zázraky,
- kľúč k vlastnej hojnosti, nezávislý od svetovej ekonomiky,
- ako žiť slobodne a podľa seba.

Viac informácií o Jennifer a jej práci nájdete na http://www.thewideawakening.com/.

Táto prednáška je ideálna pre všetkých, ktorí:
- hľadajú inšpiráciu pre svoj každodenný život,
- cítia, že im chýba energie a život im uniká pomedzi prsty,
- potrebujú posunúť sa vpred a žiť svoj život radostne a nezávisle.