Zuzana Hozhoni

Vedomé počatie a prirodzený pôrod:
prečo sú dôležité
a ako sa na ne pripraviť?

*****

Je potrebné pripraviť sa na počatie dieťaťa? Akým spôsobom ovplyvňuje počatie, tehotenstvo
a pôrod naše partnerstvo a celoživotné postoje nášho dieťaťa? Odpovede hľadá Zuzana Hozhoni,
špecialistka na prácu s limbickým odtlačkom a vytváranie prirodzeného prostredia pre život.

Zuzana Hozhoni sa počas rokov pôsobenia práce so svojimi klientami presvedčila o dôležitosti
všetkých týchto okamihov nášho života. S láskou a patričnou citlivosťou vedie svojich klientov
k skvalitneniu života na všetkých jeho úrovniach. Často sa stretáva s traumami, ktoré pramenia z
negatívnych zážitkov nášho prenatálneho vývoja alebo narodenia. Preto svoju energiu sústredí na
osvetu a prácu so ženami a mužmi, ktorí majú záujem pochopiť význam a prirodzené funkcie svojho
tela a byť tak dobrými partnermi a rodičmi.

Zuzana pravidelne publikuje v tlači, je autorkou transformačných seminárov a programov zameraných
na počatie, tehotenstvo, pôrod, telo, vzťahy, partnerstvo, intimitu, sebalásku, ale aj oblasti životného
poslania, viery, životného štýlu a kondície mozgu.

O čom bude Zuzanin webinár?
Vedomé počatie a prirodzený pôrod:
- príprava oboch rodičov na vedomé počatie, zdravé tehotenstvo a prirodzený pôrod, alebo ako
vytvárať pozitívny limbický odtlačok pre svoje dieťa
- vedomé počatie: čo to vlastne je, ako sa naň pripraviť, aký význam má pre partnerstvo muža
a ženy a pre život dieťaťa?
- limbický odtlačok: čo to je, ako súvisí s počatím, ako je možné vytvoriť pozitívny limbický odtlačok
pre svoje dieťa a prečo je to vlastne dôležité?
- zdravé tehotenstvo a pôrod: ako sa pripraviť, ako ho zvládnuť, prečo rodiť prirodzene, aký vplyv
má pôrod na život vášho potomka?

Viac informácii o Zuzane a jej práci nájdete na www.hozhoni.eu.

Zuzanin webinár je presne pre vás, ak:
- sa zaujímate o to, ako prichádzame na svet,
- ak sa trápite a neviete nájsť svoje životné poslanie,
- ak sa pripravujete na počatie alebo na pôrod a chcete pochopiť mágiu zrodu nového človeka